Howland HS Senior Day of Service 05-22-19 - tribtoday